Kaza ve Kader ile İlgili Ayet ve Hadisler

Kaza ve Kader ile İlgili Ayet ve Hadisler

Kazâ ve kadere iman etmenin hükmü nedir? Kazâ ve kadere inanmak ile ilgili ayet ve hadisler.Kazâ ve kadere iman, her şeyin Allah'ın takdirine bağlı bulunduğuna işaret eden âyetlerin yanı sıra …

Kadere, Hayır ve Şerrin Allâh’tan Olduğuna Îmân

Kadere, Hayır ve Şerrin Allâh’tan Olduğuna Îmân

Allâh’ın irâdesi, bütün oluşlarda mevcuddur. O’nun irâde ve kudretinin dâhil olmadığı hiçbir şey gerçekleşmez. Bir toz bile yerinden kalkamaz ve küçük bir sineğin kanadı kıpırdayamaz. Allâh Teâlâ, ilm-i küll sahibi …

İlahi Adalet Nasıl Tecelli Eder?

İlahi Adalet Nasıl Tecelli Eder?

“Allah mazlumların acı çekmesine neden izin veriyor, neden engel olmuyor bu kötülüklere?” Allah’ın varlığı, adaleti sorgulanabilir mi? İlahi adalet nasıl tecelli eder? Dört buçuk yaşında tâcize uğrayan, üç yaşında iken sapık bir …

Mes’ul Olunmayan Kader

Mes’ul Olunmayan Kader

Bazı durumlar vardır ki bunlar kendi arzu ve isteğimizin dışında gerçekleşir ki, tamamen kader ve kazânın tecellîsinden ibarettir. Bunun aksine hareket aslâ mümkün değildir. Doğmak, ölmek, dirilmek, uyumak, acıkmak, cesedî …

Dua Kaderi Değiştirir mi?

Dua Kaderi Değiştirir mi?

Dua-kader ilişkisi nedir? Duanın eceli değiştirdiği, belaları uzaklaştırdığı sözü ne anlama gelmektedir?Duanın sonuç doğuracak bir sebep olarak görülmesi, konunun kaderle ilişkisini akla getirmektedir. Tabiat olayları, sünnetullah denilen ilâhî kanunlara uygun …

Kaza ve Kadere İmanın İnsan Hayatına Etkisi

Kaza ve Kadere İmanın İnsan Hayatına Etkisi

Kaza ve kadere imanın insan hayatına etkisi nedir? "Zafer Allah'tandır (c.c)." diyen bir neslin kaza ve kader anlayışı nasıldı? Batı düşünürleri, Osmanlı'daki kaza ve kader anlayışını ve duydukları hayranlığı nasıl …

Sahabenin Kadere İnancı

Sahabenin Kadere İnancı

Ashab-ı kiramın kadere inancı nasıldı? Sahabenin kadere inancı...Bir hırsızı yakalayıp Hz. Ömer'e getirdiler. Hz. Ömer (r.a.) ona: — Niçin eşya çaldın? diye sordu. Hırsız: …

Üç Soruya Tek Cevap

Üç Soruya Tek Cevap

Allah yoktur diyenlere müthiş cevap! Üç soruya tek cevap...Eski zamanlarda inançsız bir adam vardı. Her gördüğü çocuğa, “Allah yoktur. Olsaydı bizim onu görmemiz gerekirdi.” deyip onların aklını çelmeye çalışırdı. …

İrade Nedir, Kaça Ayrılır?

İrade Nedir, Kaça Ayrılır?

İrade ne demek? Kaç çeşit irade vardır? İnsan iradesi ile ilgili ayetler nelerdir? İnsanlar gerçekten de özgür iradeye sahip midir? İnsan iradesi ve fiildeki rolü...Sözlükte “seçmek, istemek, yönelmek, tercih etmek …

Kısaca Kaza ve Kadere İman

Kısaca Kaza ve Kadere İman

Allâh’ın, mahlûkatın olmuş ve olacak bütün işlerini onları yaratmadan önce ezelî ve ebedî ilmi ile bilip belirlemesine “kader” denir. Allâh’ın önceden bilip belirlediği şeylerin, zamanı ve şartları hâsıl oldukça meydana …