Oruç Tutan Uzuvlara Verilecek Ödüller

Oruç Tutan Uzuvlara Verilecek Ödüller

Her organın orucu ve bu oruç karşılığında alacağı bir mükâfat vardır. Bu organlar oruçlarını tuttuklarında her bir organın karşılık olarak elde ettiği bir ödüldür. Muhyiddin İbnü’l Arabî Hazretleri Fütûhât-ı Medeniyye’de uzuvların orucu …