Çocukları Ak Saçlı İhtiyarlara Çevirecek O Gün

Çocukları Ak Saçlı İhtiyarlara Çevirecek O Gün

Kıyamet günü; mâsum çocukları bile ak saçlı ihtiyarlara çevirebilecek dehşette bir gün. Peki bizler kıyametin ehemmiyetinin farkında mıyız?Yunus Emre Hazretleri buyurur: Âh o günün korkuları, koca[5] kılar mâsumları,[6]Nice olur …

Kıyamet Günü İlk Hükmedilen İnsanlar

Kıyamet Günü İlk Hükmedilen İnsanlar

Gerçek îmân, sırf lafızda kalan bir sözden; ameller de, birtakım kuru ve rûhsuz hareketlerden ibâret değildir. Gönlün tâ derinliklerinden taşan samîmî duygularla yaratana inanmak ve ona bağlanmak, emir ve nehiylerini …