Peygamberlerin Sayısı Kaçtır?

Peygamberlerin Sayısı Kaçtır?
  • 0
  • 16
  • 18 Ağustos 2021
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Peygamberlerin sayısı kaçtır? Dünyaya kaç peygamber gönderilmiştir? Her kavme peygamber gönderilmiş midir? Kur’an’da adı geçen peygamberler kaç tanedir? Kur’an’da adı geçen peygamberler sırasıyla.

Hz. Adem’le başlayan peygamberlik, arada pek çok peygamberin gelişiyle Hz. Muhammed’e kadar devam etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de; “Her ümmetin bir peygamberi vardır” [1] “Biz bir peygamber göndermedikçe, kimseye azap edecek değiliz.” [2] buyurulur. Kur’an’da, peygamberlerin sayısı konusunda bilgi verilmemekle birlikte, “.. Peygamberlerden kimini sana anlattık, kimini de sana anlatmadık” [3] âyetine göre, Kur’an’da adı geçmeyen peygamberlerin de bulunduğunda şüphe yoktur. Nitekim Hz. Muhammed bir hadisinde peygamberlerin sayısının 124.000 olduğunu ve bunlardan 315’nin rasûl özelliğine sahip bulunduğunu haber vermiştir.[4]

KUR’AN’DA ADI GEÇEN PEYGAMBERLER SIRASIYLA

Kur’an-ı Kerim’de adları geçen yirmi beş peygamberin kronolojik sıralaması şöyledir: Hz. Âdem, İdris, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshâk, Yakup, Yûsuf, Şuayb, Mûsa, Hârûn, Dâvud, Süleyman, Eyüp, İlyâs, Elyesa, Zülkifl, Yûnus, Zekeriyâ, Yahyâ, İsa ve Muhammed (s.a.s). Bir de Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn’in adları geçer ki, bunların peygamber mi yoksa veli mi oldukları konusunda görüş ayrılığı vardır.

Ancak bu sayının sınırlayıcı kesin bir rakam olmayıp, çokluk bildirmek için buyurulduğu da söylenmiştir.

HER KAVME PEYGAMBER GÖNDERİLMİŞ MİDİR? 

İsimleri Kur’an’da geçsin veya geçmesin, gerçek olan şu ki, en son ve evrensel bir peygamber olan Hz. Muhammed’den önce peygambere sahip bulunmayan hiçbir topluluk olmamıştır. Bununla, insanların kıyamet gününde bilmemeyi bir özür olarak kullanma imkânları ortadan kaldırılmıştır. Her ümmetin bir peygamberi olduğu çeşitli âyetlerde tekrarlanmıştır.[5]

Dipnotlar:

[1] Yûnus, 10/47.

[2] İsrâ, 17/15.

[3] Nisa, 4/164

[4] A. İbn Hanbel, V, 266; Abdulkahir Bağdadi, Usulü’d-Din, İstanbul 1928, s. 157.

[5] bk. Nahl, 16/63; Fâtır, 35/24; Yûnus, 10/48; er-Ra’d, 13/7

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, Erkam Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir