Namaz Terimlerinin Anlamları

Namaz Terimlerinin Anlamları
  • 0
  • 143
  • 1 Ekim 2022
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Sayfa İçeriği: Namaz İle İlgili Terimler Ve Anlamları, Namaz Terimleri Kısa Anlamları, Namaz İle İlgili Kelimeler, Namazda Ne Ne Demek, Namazda Kullanılan Terimler

Namaz ile ilgili anlamını bilmediğimiz kelimeler olabilir. Namaz ile ilgili kullanılan terimlerin bir kısmı ve anlamları aşağıda sizler için hazırlandı. Bu ve buna benzer terim ve anlamını bize yorum yazar ve gönderirseniz sayfamızda yer verebiliriz.

NAMAZ İLE İLGİLİ TERİMLER

Abdest: Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” anlamına gelen abdest, belirli ibadetlerin ifasının ön şartı olan ve kendisi de ibadet mahiyetinde görülen bir nevi hükmî temizliktir. Arapça karşılığı güzellik, temizlik ve parlaklık anlamına gelen “vudû”dur.

Fıkıhta abdest, “belli uzuvları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek” şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir.

Salat: Namaz demektir. Çoğulu “Salâvat”dır. Bir de “Salât”, Peygamber efendimize şu şekilde yapılan dua manasına da gelmektedir.

“Allahümme salli ve selim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ ali seyyidina Muhammed.”

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve onun ailesine selamet ve rahmet ihsan buyur.”

Tekbir: “Allahü Ekber” demektir.

Kıyam: Namazda ayakta durmaktır.

Kıraat: Kur’anı Kerîm’den bir miktar okumak demektir.

İftitah tekbiri: Namazın içindeki farzlardan olan İftitah tekbiri namaza başlarken “Allahu Ekber” diyerek tekbir almaktır.

Rükû: Namazda kıraatten sonra elleri dizlere koyarak baş ce sırtımız düz bir şekilde eğilmek demektir.

Secde: Rükûdan sonra ayak diz ve ellerimizle beraber alnımızı ve burnumuzu yere koyarak kapanmaktır. “Sücûd” sözü de secde etmek ve secdeler manasına gelir.

Kavme: Namazda rükûdan kalkıp her aza yerleşecek şekilde dimdik durmak demektir. Rükû halinden doğrulup da bir defa “Sübhane Rabbiyel’azim” diyecek kadar ayakta durmaktır.

Celse: namazda iki secde arasında tam manasıyla her aza yerleşecek şekilde oturmak demektir. İki secde arasında bir defa “Sübhane Rabbiyel’azim” diyecek kadar oturmaktır.

Rek’at: Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki: Bir namazda kıyam, rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki kıyam, iki rükû ve dört secde bulunursa, o namaz iki rekatlı olur. Üç veya dört kıyam bulunursa, o namaz üç veya dört rekatlı olur.

Farz: Yapılması din yönünden kesin şekilde gerekli olan herhangi bir görevdir. Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifaye diye ikiye ayrılır.

Farz-ı Ayn: Yükümlü (mükellef) olan herkesin yapmak zorunda olduğu farzdır. Beş vakit kılınan namaz gibi…

Farz-ı kifaye: Yükümlülerden bazılarının yapması ile diğerlerinden düşen ibadetlerdir. Cenaze namazı gibi…

Taharet: Lûgat manası temizlik demektir. Din deyiminde taharet, pislik ve necasetten arınmış olmak veya abestsizlik denilen şerî bir engelin kalkması halidir.

Niyet: Kasıt manasındadır ki, kalbin bir şeyi yapmaya yönelmesi demektir. Şeriatta ise yapılan bir görevle Yüce Allah’a ibadette bulunmayı ve O’na manevi bakımdan yaklaşmayı kastetmektedir.

Teyemmüm: Sözlükte kastetmek anlamına gelir. Şer’i terim olarak ise; su bulunmadığı veya bulunup ta kullanılamadığı takdirde, temiz olan toprağa sürülen ellerle yüzü dirseklere kadar kolları meshetmektir.

Şef: Çift manasında olup namazların her iki rekâtına denir. Dört rekâtlı bir namazın önceki iki rekatına “birinci şef” son iki rekatına da “ikinci şef” denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da, “ikinci şef” demektir.

Müstahab: Lügat manası, sevilmiş şey demektir. Din deyiminde, Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bazen yaptıkları ve bazen de terk ettikleri ibadettir. Kuşluk Namazı gibi. Bu bir nevi müekked olmayan sünnettir.

Ka’dei ahîre: Namazın içindeki farzlardan olan ka’dei ahire son oturuş demektir. Namazın sonunda “Ettehiyyâtü” duasını okuyacak kadar oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa, birinci oturuşta “Kadei Ûlâ; İlk otururş”, ikincisine de: “Kadei Ahire; son oturuş” denir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

mersin haber - korsan taksi - magazin haber