Mikail Aleyhisselam Kimdir?

Mikail Aleyhisselam Kimdir?
  • 0
  • 42
  • 18 Ağustos 2021
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Mikail -aleyhisselâm- kimdir? Mikail’in (a.s.) görevi, özellikleri, hakkında bilgi.

Dört büyük melekten biri olan Mikail aleyhisselâm, kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle görevlidir.

MİKAL’İN (A.S.) GÖREVLERİ

Meleklerin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan Mîkâil (a.s.) insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir. (Mecmeu’z-zevaid, 8/241-242, no: 13902; bk. Mahmûd Muhammed es-Sübkî, Menhel, V, 178)

MİKAİL (A.S.) İLE İLGİ AYET VE HADİSLER

İslâm inancına göre meleklerin büyüklerinden olan Mîkâil’in (a.s.) ismi hem Kuran’da hem hadislerde geçmektedir.

“Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da inkâr edenlerin düşmanıdır.” (Bakara, 98)

Bedir Savaşı’nda müminlerin yardımına gelen melek ordusunun (Enfâl 8/9-12) kumandanlarından birinin Mîkâil (a.s.) olduğu rivayet edilmiştir. (Müsned, I, 147; Taberî, IX, 128)

Cebrâil ve Mîkâil’in (a.s.) Uhud günü beyaz elbiseli iki insan kıyafetinde Resûlullah’ın sağında ve solunda durup onu bütün güçleriyle korudukları da nakledilmektedir. (Müslim, Fezail, 46-47)

Hz. Peygamber’in, bir hadisinde şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim Cebrâil ile Mîkâil (a.s.), yer ehlinden vezirlerim de Ebûbekir ile Ömer’dir.” (Tirmizî, Menakıb, 17)

Hadislerde Mîkâil (a.s.) genellikle Cebrâil ve İsrâfil (a.s.) ile birlikte zikredilmektedir. (Müsned, III, 10; Ebû Dâvûd, Huruf, 1)

Resûl-i Ekrem’in rüyasında Cebrâil ile Mîkâil’i (a.s.) kendisine cennet ve cehennemi gezdiren iki insan şeklinde (Müsned, V, 15; Buhârî, Cenâiz, 90; Bedü’l-halk, 7), bir başka rüyasında onlardan birini başı ucunda, diğerini ayağı ucunda durup kendisine bir darbımesel söylerken (Tirmizî, Emsâl, 1) gördüğü rivayet edilmektedir.

Kaynak: İslam ve İhsan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir