Peygamber Efendimiz’in En Cömert Olduğu Anlar

Peygamber Efendimiz’in En Cömert Olduğu Anlar

"Resûllullah, insanların en cömerdi idi. Onun en cömert olduğu anlar da Ramazan'da Cebrâil'in, kendisi ile buluştuğu zamanlardı" hadisini nasıl anlamalıyız?İbni Abbâs radıyallahu anhümâ şöyle dedi: Resûllullah sallallahu aleyhi …

"Her Önemli İş Bereketsiz Olur" Hadisi

"Her Önemli İş Bereketsiz Olur" Hadisi

Hadisi şerifi nasıl anlamıyız? Hadisten çıkarmamız gereken dersler nelerdir?Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah’a hamdederek başlanmayan her önemli iş …

"Bende Sizin Gibi Bir İnsanım" Hadisi

"Bende Sizin Gibi Bir İnsanım" Hadisi

Hadisi şeriften Peygamber Efendimizin (s.a.v.) "Bende sizin gibi bir insanım, beşerim" demesinin sebebi nedir? Hadisi şerifi nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Dr. Murat Kaya anlatıyor... Ümmü Seleme  radıyallau anhâ’ …

Peygamber Efendimiz’in Kabir Ziyareti Nasıldı?

Peygamber Efendimiz’in Kabir Ziyareti Nasıldı?

İslam’da kabir ziyaretinin ahkâm ve âdâbı nasıldır? Peygamber (s.a.s.) Efendimiz kabir ziyaretinde ne yapardı? Peygamberimizin (s.a.s.) kabir ziyareti ile ilgili hadisleri.İslam’da kabir ziyaretinin erkeklere müstehap olduğu ve ziyaretçinin ne diyeceği …

Peygamberimizin Affediciliği ile İlgili Hadis

Peygamberimizin Affediciliği ile İlgili Hadis

Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz İslâm’a davet için gittiği Tâif’te nasıl karşılandı, dönüşünde neler yaşandı? Peygamberimizin (s.a.v.) şefkatinin büyüklüğü, sabrının ve affının genişliği ile ilgili hadis-i şerif.Âişe radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre …

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

Affedici Olmak ve Câhillere Uymamak ile İlgili Ayet ve Hadisler

İslam’da hataları bağışlamanın, affedici olmanın ve cahillere uymamanın önemi nedir? Peygamberimizin (s.a.v.) affediciliği ile ilgili örnekler nelerdir? Affedici olmak ve câhillere uymamak hakkında ayet ve hadisler.Hataları bağışlamak, affedici olmak ve …

Farz Namaz Dışındaki Namazların En Makbûlü

Farz Namaz Dışındaki Namazların En Makbûlü

Hadisi şerif Müslümanlara hadisi şerifte ne ile müjdeliyor? "Evinizde namaz kılınız" hadisi şerifini nasıl anlamalı ve amel etmeliyiz? Hadisi şeriften çıkarmamız gereken dersler nelerdir?Zeyd İbni Sâbit radıyallahu anh’den rivayet edildiğine …