Orucu Bozmayan Durumlar

Orucu Bozmayan Durumlar

Orucu bozup bozmadığı tereddüde yol açabilen bazı durumlar bir kısım fıkıh eserlerinde özel olarak ele alınmıştır. İşte orucu bozmayan durumlar...Orucu bozmayan durumların başlıcaları Hanefî mezhebi esas alınıp şöylece sıralanabilir: …