Kıyamet Günü İlk Hükmedilen İnsanlar

Kıyamet Günü İlk Hükmedilen İnsanlar

Gerçek îmân, sırf lafızda kalan bir sözden; ameller de, birtakım kuru ve rûhsuz hareketlerden ibâret değildir. Gönlün tâ derinliklerinden taşan samîmî duygularla yaratana inanmak ve ona bağlanmak, emir ve nehiylerini …