Kısaca Kitaplara İman Nedir?

Kısaca Kitaplara İman Nedir?

Kısaca kitaplara iman nedir? Allah -celle celâlühü- emirlerini, yasaklarını, mükâfatlarını, azaplarını bildirmek için Cebrail -aleyhisselâm- vasıtası ile peygamberlerine kitaplar vermiştir. Bunlardan 4 tanesi kitap, 100 tanesi de …