Kaza ve Kadere İmanın İnsan Hayatına Etkisi

Kaza ve Kadere İmanın İnsan Hayatına Etkisi

Kaza ve kadere imanın insan hayatına etkisi nedir? "Zafer Allah'tandır (c.c)." diyen bir neslin kaza ve kader anlayışı nasıldı? Batı düşünürleri, Osmanlı'daki kaza ve kader anlayışını ve duydukları hayranlığı nasıl …

Sahabenin Kadere İnancı

Sahabenin Kadere İnancı

Ashab-ı kiramın kadere inancı nasıldı? Sahabenin kadere inancı...Bir hırsızı yakalayıp Hz. Ömer'e getirdiler. Hz. Ömer (r.a.) ona: — Niçin eşya çaldın? diye sordu. Hırsız: …

Kısaca Kaza ve Kadere İman

Kısaca Kaza ve Kadere İman

Allâh’ın, mahlûkatın olmuş ve olacak bütün işlerini onları yaratmadan önce ezelî ve ebedî ilmi ile bilip belirlemesine “kader” denir. Allâh’ın önceden bilip belirlediği şeylerin, zamanı ve şartları hâsıl oldukça meydana …

Kader İnancı

Kader İnancı

Allah Teâlâ, varlıkları bir kaderle yaratır ve o kaderle yürütür.Cenab-ı Hak, varlıkları çok hassas bir ölçüyle yaratır ve muhteşem bir nizâm ile ayakta tutar. Kader programının umûmî muhtevası dâhilinde tabi­atın …