Kaza Namazı Cemaatle Kılınır mı?

Kaza Namazı Cemaatle Kılınır mı?

Kaza namazları cemaatle kılınır mı? İşte cevabı... İmamla aynı vaktin namazını kılıyor olmak kaydı ile kazaya kalan namazlar cemaatle kılınabilir (Merğînânî, el-Hidâye, I, 377; Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 39). Nitekim …