Melek mi Şeytan mı?

Melek mi Şeytan mı?

İnsana şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması, kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlatmak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı tasdik ettirmek şeklindedir.“Âdemoğluna şeytan da melek de yaklaşır. …