Bütün İlâhî Kitapların Özü: Lâ İlâhe İllâllâh

Bütün İlâhî Kitapların Özü: Lâ İlâhe İllâllâh

İlâhî Kitaplar Cenâb-ı Hakk’ın kelâm sıfatının beşer kelâmı ve idrâkine in’ikâsıdır.Cenâb-ı Hakk, ilk insan ve ilk peygamber Âdem -aleyhisselâm-’dan itibaren beşeriyyete emir ve nehiylerini evvel zamanlarda suhuflar hâlinde göndermiş, sonra …

Kitaplara İman Nedir?

Kitaplara İman Nedir?

Kitap nedir? Kitaplara iman nedir? Kitaplara iman ile ilgili ayetler nelerdir? Kitaplara iman kısaca.Kitap, sözlükte "yazmak ve yazılı belge" anlamına gelir. Terim olarak ise, Allah Teâlâ'nın kullarına yol göstermek ve …

İlahi Kitapların Gönderiliş Sebepleri Nelerdir?

İlahi Kitapların Gönderiliş Sebepleri Nelerdir?

İlahi kitapların gönderiliş sebepleri nelerdir? Allah insanlara niçin kitap göndermiştir kısaca?Allah insanı yaratırken akıl, his, vicdan gibi bazı özellikler vermiştir. Bu özellikleri sayesinde insan, kendisi, çevresi ve diğer yaratıklar hakkında …

Kitaplara İman

Kitaplara İman

Kitaplara iman nedir? Peygamberlere inen suhuf ve kitaplar nelerdir? İlahi kitaplara inanmanın gerekliliği ve sağladığı faydalar...Cenâb-ı Hak, ilk insan ve ilk peygamber Âdem -aleyhisselâm-’dan itibâren beşeriyete emir ve nehiylerini önce …

İlahi Kitaplar

İlahi Kitaplar

Suhuf nedir, hangi peygamberlere kaç suhuf gönderilmiştir? İlahi kitaplar (dört ilahi kitap) nelerdir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?İlâhî kitaplar Allah kelâmı olmak bakımından aralarında farklılık bulunmamasına rağmen, hacimleri ve hitap ettikleri kitlenin …