Azrail Ruhu Nasıl Alır?

Azrail Ruhu Nasıl Alır?

Ölüm, herkesin karşısına, yaşadığı hayatın mânevî keyfiyetine uygun bir sûrette çıkacaktır. Kâbuslarla dolu bir azap yolculuğu da olabilir yada son nefeste bir bayram huzuru ve mes’ûd bir vuslat heyecanıda…Mevlânâ Hazretleri …