İmam Ebû Hanife’nin Kaza ve Kader Görüşü

İmam Ebû Hanife’nin Kaza ve Kader Görüşü

İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin kaza ve kader konusundaki görüşü nedir?Ebû Hanife, kaderin Levh-i Mahfûz’a “vasıf suretiyle” yazıldığını söylemiştir. O’na göre, dünya ve ahiretteki her şey, Allah’ın dilemesi, ilmi, kaza, kader …