Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

Al-i İmran suresinde bildirilen “Allah’ın insanlar üzerindeki hakkı” nedir?Yüce Rabbimiz Kitâb-ı Kerîm’inde şöyle buyurur: “Yoluna güç yetirenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün …