Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı

Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı
  • 0
  • 10
  • 18 Ağustos 2021
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...
  • +
  • -

Al-i İmran suresinde bildirilen “Allah’ın insanlar üzerindeki hakkı” nedir?

Yüce Rabbimiz Kitâb-ı Kerîm’inde şöyle buyurur:

Yoluna güç yetirenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim inkâr ederse, şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.” (Âl-i İmrân, 97)

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuşlardır:

“İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.” (Buhârî, Îmân 1, 2, Tefsîr, 2/30; Müslim, Îmân, 19-22. Ayrıca bkz. Tirmizî, Îmân 3; Nesâî, Îmân 13)

Bir mü’min için haccın ne kadar önemli olduğunu bu âyet ve hadisten anlayabiliyoruz. Cenâb-ı Hak onu kendisi için bir hak olarak belirlemiş ve bizlerden bu hakkı yerine getirmemizi istemektedir. Biz de seve seve bu hakkı îfâ etmenin gayreti içinde olmalıyız.

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Haram’dan 111 Hatıra, Erkam Yayınları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir